perfil
Imagina assolir el nivell de coneixements necessari per interpretar eficaçment les nombroses similituds entre programes i aplicacions.
Imagina haver après per a què serveixen les icones, eines i funcions que tenen en comú.
D'això es tracta, d'aprendre a aprendre.
L'objectiu és establir la base i sobre aquesta avançar deduint com fer anar altres programes i enriquint la formació segons demanen les singularitats.